خدمات ویژه در این مرکز

مقاله ها

در بعضی افراد هنگام لبخند ، مقداری از لثه ها دیده می شود ، که به این حالت لبخند لثه ای می گویند .

این مشکل امروزه با پیشرفت هایی که در علم دندانپزشکی روی داده قابل اصلاح است . هنگامی که شما لبخند می زنید ، ایا احساس می کنید

ظاهر دندان های بالای شما زیر ، سایه بافت اضافی لثه قرار می گیرد ؟ ایا شما اعتقاد دارید ظاهر دندان های بالای شما در مقایسه با مقدار بافت لثه

نمایان شده در هنگام خندیدن ، کوتاه است ؟ اگر پاسخ شما به هر یک از این سوال ها << مثبت >> است ، به احتمال زیاد شما با شرایطی مواجهه

هستید که در اصطلاح رایج به ان << لبخند لثه ای >> یا نمایش بیش از حد لثه گفته می شود . لبخند لثه ای یا خنده لثه ای می تواند تاثیر منفی بر

زیبایی طرح لبخند شما داشته باشد . خبر خوب در این رابطه این است که امکان اصلاح طرح لبخند لثه ای و لب شکری از طریق روش های درمانی مانند

جراحی زیبایی لثه یا افزایش طول تاج وجود دارد در عکس پایین نمونه ای  از لثه برداری ( بالا بردن لثه ) با استفاده از لامینت پرسلاین و روکش نشان داده

شده است .