خدمات ویژه در این مرکز

مقاله ها

انجام ونیر کامپوزیتی ، متاسفانه گاها در اثر سو استفاده عده معدودی ، گاها مداخله گر در درمان ، و در برخی مراکز معدود و خاص، تبدیل به نوعی بیزینس شده است .

در قسمت بالا ، ونیر کامپوزیتی تجاری و غیر علمی و غلط را می‌بینید که مشکلات فراوانی برای بیماران پس از گذشت چند ماه ایجاد خواهد کرد .

در قسمت پایین تصویر ، ونیر سرامیک ایماکس ، منتها با روش علمی ،، و مطابق با اصول علم دندانپزشکی انجام شده است.

مراقب تبلیغات کاذب تجاری برای انجام ونیرهای کامپوزیتی ، باشید . چرا که نهایتا ، در اثر تجاوز به حریم لثه و شیار لثه ای ، و اکلوژن غلط ، و بستن فضاهای بین دندانی ، و تغییر شکل آناتومی نرمال دندانها و لثه ، منجر به عفونت لثه و لقی دندانها میشود . بایستی شرایط لثه و دندانها قبل از درمان، توسط دندانپزشک حاذق و توانا ، بررسی ، و از منافع ویا ضررهای احتمالی این درمان آگاهی یافته ، و سپس راجع به انجام این نوع درمان تصمیم گیری کنید .