خدمات ویژه در این مرکز

جستجو
ده دندان قدامی فک بالا ، با سیستم IPS emax لامینیت سرامیکی رنگ بلیچ شدند . روکش های قدیمی زرد رنگ با سرامیک پیشرفته این سیستم جایگزین شدند.  خوشبختانه  در مشهد ، یک لابراتوار پیشرفته سازنده لامینت ها ...
07 تیر 1397
... یک لامینت سرامیکی درجه یک ساخته شده از سرامیک پیشرفته و بسیار زیبا و مقاوم همانند IPS emax با رنگ های متنوع شامل بلیچ ، میتواند حداقل سه تا چهار برابر یک لامینت آکریلی همرنگ دندان باشد. تکنیک های ...
05 اسفند 1396
... از هزینه ها داشته باشید  ، بهتر است بدانید که    ارزش مادی  یک لامینت سرامیکی درجه یک ساخته شده از سرامیک پیشرفته و بسیار زیبا و مقاوم همانند IPS emaxبا رنگ های متنوع شامل بلیچ ، میتواند   حداقل سه تا ...
26 دی 1396
... ارزش مادی  یک لامینت سرامیکی درجه یک ساخته شده از سرامیک پیشرفته و بسیار زیبا و مقاوم همانند IPS emax با رنگ های متنوع شامل بلیچ ، میتواند   حداقل سه تا چهار برابر   یک لامینت آکریلی همرنگ دندان باشد . ...
20 آبان 1396