خدمات ویژه در این مرکز

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

درباره ما

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

نمونه کارها

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

مقالات

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

مرکز درمانی ما

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

اپارات

حساسيت دندان چیست؟

حساسيت دندان كه حساسيت شديد عاج دندان نيز ناميده مي شود زماني رخ مي دهد كه قسمت حساس دندان موسوم به عاج، در اثر از بين رفتن ميناي دندان يا تحليل لثه نمايان شود.

-حساسيت دندان، معمولا به صورت درد، هنگام خوردن و آشاميدن غذاها و نوشيدني هاي داغ، سرد، شيرين و يا حتي تنفس هواي سرد تجربه مي شود.

-حساسيت دندان عارضه اي است كه به مرور زمان ايجاد مي  شود.

حساسيت دندان چگونه ايجاد مي شود؟

-حساسيت دندان در اثر نمايان شدن عاج كه لايه نازك و مغز داخلي دندان است كه عصب دندان را احاطه كرده، رخ مي دهد. عوامل اصلي نمايان شدن عبارتند از:

-تحليل لثه

با تحليل لثه ها، ريشه هاي زيرين دندان ها بدون محافظ مي مانند و در نتيجه احتمال بروز حساسيت افزايش مي يابد. تحليل لثه اغلب در اثر فشار بيش از حد دندان ها هنگام مسواك زدن يا بيماري لثه پديد مي آيد.

-فرسايش اسيدي

اسيد موجود در غذاها و نوشيدني ها بر روي دندان اثر گذاشته و باعث نازك شدن و در نتيجه از بين رفتن ميناي محافظ دندان مي شود.

-از آنجايي كه عاج نمايان شده (فاقد پوشش محافظ) بسيار آسيب پذير است؛ براي  جلوگيري از صدمه بيتشر به مراقبت روزانه نيازمند است.

سنسوداين يك راه حل ساده و كارآمد

چگونه مي توان حساسيت دندان را كنترل كرد؟

-دو بار مسواك زدن به مدت دودقيقه با خمير دنداني مانند سنسوداين كه داراي فرمولاسيون ويژه جهت محافظت و تسكين دندان هاي  حساس باشد.

-استفاده از مسواك هاي داراي برس نرم و متوسط

-اجتناب از مسواك زدن مكرر يا وارد كردن فشار بيش از حد به دندان هنگام مسواك زدن.

-حركت دادن مسواك به آرامي و به صورت دوراني روي دندان ها