خدمات ویژه در این مرکز

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

درباره ما

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

نمونه کارها

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

مقالات

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

مرکز درمانی ما

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

اپارات

چرا امروزه روش ایمپلنت جای روش بریچ را گرفته است ؟

 

بریچ (bridge) جهت درمان بی دندانی ساخته می شود . بریچ با قرا گرفتن روی دندان های دو طرف ناحیه بی دندانی ساخته می شود . بریچ با قرار گرفتن روی دندان های دو طرف

ناحیه بی دندان ، به شکل یک پل ، قسمت بی دندانی را پر می کند . در اغلب بریچ ها ، دو طرف محل اتصال دندان های پایه روکش می شوند . دندانپزشک دو دندان کناری ناحیه بی دندانی

را تراش داده و یک پروتز که متشکل از سه دندان مصنوعی است ، روی این دو دندان و ناحیه بی دندانی می گذارد . همان گونه که پیداست ، برای جایگزین کردن دندان ها به روش بریچ ،

بایستی در دو طرف ناحیه بی دندانی ، دندان هایی وجود داشته و این دندان های پایه ، باید از نظر استحکام ریشه و لثه در وضعیت مطلوب باشند . اما نکته حائز اهمیت درباره بریچ این است که

بدانیم این یک روش دائمی نیست و بعد از چند سال ماده ای چسبنده ای که ان را به دندان متصل کرده است ، شسته شده و از بین می رود و پوسیدگی در زیر ان ایجاد می شود .

به همین خاطر امروزه این روش کم تر مورد استفاده قرار می گیرد .

 

 

 

 

ایمپلنت فوری (fresh socket) چیست ؟

 

در بسیاری از موارد می توان کشیدن دندان و کاشت فوری دندان در حفره دندان کشیده شده را در یک روز انجام داد . ایمپلنت فوری غالبا برای دندان های جلویی انجام می شود .

از این روش می توان برای جایگزینی یک یا چند دندان به طور همزمان بهره گرفت . غالبا این امکان وجود دارد که دندان را در زمان کشیدن دندان و جایگذاری ایمپلنت به طور موقت روکش کرد .

این روکش موقت بلافاصله به ایمپلنت متصل می شود . بنابراین گاهی بیمار با دندان به شدت اسیب دیده به کلینیک مراجعه می کند ، دندان وی کشیده می شود ، ایمپلنت بلافاصله

در حفره دندان کاشته می شود و روکش موقت نیز بلافاصله روی ایمپلنت گذاشته می شود .

در نهایت بیمار پس از ایمپلنت فوری کلینیک را با یک دندان جدید ترک می کند .البته تمام بیماران نمی توانند از روش کاشت فوری دندان بهره بگیرند و دندانپزشک باید مناسب بودن این درمان

سریع بررسی کند .

 

 

 

www.drshabestari.com

 

Insta:drshabestari3

 

drshabestari@