خدمات ویژه در این مرکز

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

درباره ما

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

نمونه کارها

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

مقالات

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

مرکز درمانی ما

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

اپارات

                                                                                                                                              

                                                                                  


                                                                                                              

                                                                                                                     

                                    هشت واحد لامینت سرامیکی IPS emax                                              هشت واحد لامینت سرامیکی IPS emax       

                                    در فک بالا که طبق درخواست بیمار، از                                                   در فک پایین که طبق درخواست بیمار، از 

                                   سرامیک با رنگ اکسترا بلیچ استفاده گردید .                                            سرامیک با رنگ اکسترا بلیچ استفاده گردید .