خدمات ویژه در این مرکز

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

درباره ما

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

نمونه کارها

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

مقالات

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

مرکز درمانی ما

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

اپارات

هر دو تصاویر بالا از خانمی جوان هستند که از بلندی لب بالا و کوتاهی  ارتفاع دندان های قدامی فک بالا رنج میبرد. همچنین ، رنگ زرد دندانها اورا آزار می داد .

دندان های قدامی فک بالای ایشان (۱۰عدد)  بوسیله سیستم سرامیکی اووکلار ویوادنت  IPS EMAX که  بندرت و بسختی در شهرستانها ساخته میشوند ً. لامینت سرامیکی شدند .

رنگ بلیچ بکار گرفته شد