خدمات ویژه در این مرکز

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

درباره ما

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

نمونه کارها

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

مقالات

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

مرکز درمانی ما

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/drshabesta/domains/drshabestari.com/public_html/old/plugins/content/yo_related_news/yo_related_news.php on line 62

اپارات

در این بیمار خاص ، ترکیب پیچیده ای  از درمانهای مختلف شامل : اصلاح طرح لبخند و حذف حنده لثه ای ، ایمپلنت یک دندان شکسته میانی در سمت چپ فک بالای بیمار، روکش های ساخته شده  از زیزکونیا و سرامیک در رنگ اکسترا بلیچ و نهایتا لامینیت سرامیکی سایر دندانهای قدامی بیمار انجام گردید