خدمات ویژه در این مرکز

مقاله ها

 دندانی که 10 تا 20 سال پیش کشیده شده هم قابل‌جایگزینی با ایمپلنت است؟

 

‎یک فرد کاملا مسن اما از لحاظ عمومی سالم، به راحتی ایمپلنت دریافت خواهد کرد و دندانی که چند دهه پیش کشیده شده، اما استخوان کافی یا امکان بازسازی استخوان را داشته باشد، هیچ فرقی با دندانی که به تازگی کشیده شده نخواهد داشت.

 ‎علاوه بر سابقه پزشکی نکته‌های مربوط به سلامت روانی و  شخصیتی نیز در تصمیم‌گیری راجع به درمان ایمپلنت موثر هستند. افرادی که به خاطر افسردگی حاد، نداشتن انگیزه کافی، مشغله کاری بیش از حد و... امکان انجام مراقبت‌های بهداشتی روزانه و مراجعه‌های دوره‌ای منظم را ندارند، کاندید مناسبی برای دریافت ایمپلنت نخواهند بود. ایمپلنت یک تیغ دو دم هست؛ برای بسیاری از افراد بهترین درمان و برای برخی نیز بد‌ترین درمان می‌تواند باشد