خدمات ویژه در این مرکز

مقاله ها

عوارض بی دندانی

 

 

drshabestari@

 

بی دندانی بسیار بد است. اولین مشکلی که بی دندانی ما را گریبان گیر خود میکند و ازار دهنده است مشکل زیبایی است . مسئله دیگر هنگام جویدن است.

مشکلات ناشی از نقاط بی دندانی:

زیبایی:چنانچه نقاط بی دندانی در در قسمت های قدامی دهان باشد تاثیر بسزایی در زیبایی دارد و معمولا افراد خیلی سریع مبادرت به درمان می کنند . اگر در مان به هر دلیلی

صورت نپذیرد منجر به مشکلات روحی - روانی می شود که در خانم ها بیشتر محسوس می باشد.

جویدن:وظیفه اصلی دندان ها جویدن می باشد پس نبود دندان حتی در یک نقطه باعث عدم کارائی در امر جویدن خواهد شد.هرچه نواحی بی دندانی بیشتر باشد عمل جویدن بیشتر مختل خواهد شد.

حرکت دندان مقابل ناحیه بی دندانی به فضای بی دندانی:هنگامی که دندانی از دست برود دندان مقابل ان شروع به حرکت به سمت ان فضا مینماید.

تلفظ و صحبت کردن:وجود یک ناحیه بی دندانی در قسمتهای قدامی دهان می تواند در تلفظ صحیح بعضی کلمات اثر منفی داشته باشد به طوریکه این مسئله بر نحوه گفتار و شیوه بیان افراد کاملا مشهود است.

روش های جایگزینی نواحی بی دندانی:

 

1:ایمپلنت

2:پروتز ثابت مثل بریچ

3:پروتز متحرک که می تواند به صورت کامل یا متحرک باشد.

 

                                                                                                 

 

                        WWW.drshabestari.com

Insta:drshabestari