خدمات ویژه در این مرکز

مقاله ها

کودکانی که مادرانشان دائما استرس دارند، بیشتر دچار پوسیدگی دندان میشوند.


تحقیقات جدید نشان میدهد پوسیدگی دندان در کودکانی که مادرانشان از استرس مزمن و مداوم رنج میبرند، شایعتر است.
این محققان دریافتند استرس مادر با کاهش احتمال شیردهی مادر و مراجعات کمتر کودک به دندانپزشک نیز همراه است.

دکتر ویل صباح یکی از نویسندگان این مقاله و عضو موسسه دندانپزشکی کالج کینگ لندن میگوید:
"سیاستهایی که به بهبود سلامت دهان و دندان کمک میکنند، به ویژه شیوع پوسیدگی در کودکان باید شامل اقداماتی باشد که کیفیت زندگی مادران را بهبود ببخشد."

"استرس مزمن مادر به عنوان یک عامل خطر به حساب می آید. به علاوه نقش گسترده سلامت مادر، وضعیت اجتماعی و روانشناختی محیط بر سلامت دهان و دندان باید در نظر گرفته شود."

اگر چه این محققان بیان میدارند که این مطالعه ارتباط علت و معلولی بین استرس مادر و عدم مراقبت مناسب دهان و دندان کودک را ثابت نمیکند. در این مطالعه، اطلاعات به دست آمده از نظر سنجی و معاینه تغذیه و سلامت ملی (1988 تا 1994) بر روی 716 مادر شرکت کننده با کودکان 2 تا 6 ساله، مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها نشان میدهد که پوسیدگی دندان در بین کودکانی که مادرانشان دو یا چند نشانگر استرس مزمن را داشتند، شایعتر بود. این نشانگرها شامل میزان چربی خون مانند تری گلیسیرید و اچ دی ال (کلسترول خوب)، قند خون، فشار خون و دور کمر بود.

پس از در نظر گرفتن رفتارهای مادر از جمله شیر دهی، صرف صبحانه روزانه و مراجعه به دندانپزشک مشخص شد پوسیدگی دندان در بین کودکانی که از شیر مادر تغذیه نکرده بودند بیشتر بود. محققان در American Journal of Public Health گزارش کردند در مادرانی که حداقل یکی از این نشانگرهای زیستی را داشتند، خیلی کمتر محتمل بود که از شیر خود کودکشان را تغذیه کنند.

این یافته ها نشان میدهند سطح درامد نیز در این امر نقش دارد. صباح میگوید:

"مطالعه ما نشان داد مادرانی که سطح درامد پایینی داشتند، احتمال این که کودکشان را از شیر خود تغذیه کنند یا کودکشان را در یک سال گذشته نزد دندانپزشک برده باشند، به طور چشمگیری کمتر بود. همچنین احتمال این که به کودکشان صبحانه بدهند کمتر بود. شناخت بهتر از دینامیک این ارتباطها اهمیت دارد تا بتوانیم اقدامات و برنامه های سلامت عمومی کارامدی صورت دهیم."

اریک مسترسون مولف اول این مقاله اضافه میکند مشخص است که تنگدستی با مواجهه مزمن با شرایط نامساعد زندگی همراه است. "تنگدستی بر بیولوژی و نیز رفتار فرد تاثیر میگذارد. این مقاله به شکل بی نظیری بر اهمیت در نظر گرفتن تاثیر وضعیت اجتماعی اقتصادی و استرس مادر بر سلامت دهان و دندان کودک تاکید میکند که این تاثیر به واسطه کشمکش مادر برای انتخاب الگوهای سالمی است که پیش بینی کننده مهم پوسیدگی دندان می باشد."

 

برای دیدن و دریافت تصاویر و اطلاعات بیشتر در این زمینه و سایر موارد به کانال تلگرامی دکتر شبستری و همینطور اینستاگرام دکتر شبستری مراجعه بفرماپید :

 

 آدرس کانال تلگرام: drshabestari@

 

آدرس اینستاگرام : drshabestari3