خدمات ویژه در این مرکز

مقاله ها

ایمپلنتهای یک پارچه و یک تکه خاص . باشکال مختلف، پیچ شونده ، سیلندری و تیغه ای ، که این اشکال مختلف در محل های متفاوت فکین ،  کاربردهای مختلفی دارند .

 

در مطب دکتر شبستری ازین سیستم پیشرفته انگلیسی بطور روتین استفاده میگردد. ایمپلنتها ، در اقسام و انواع متفاوتی ساخته میشوند.

ایمپلنتها یی وجود دارند که بشکل پیچ نیستند بلکه بشکل تیغه هستند . این نوع خاص ایمپلنتها در نواحی نازک و کم ارتفاع  استخوان فک بکار میروند .

بکار بردن ایمپلنتهای یک تکه  تیغه ای ، گاها نیاز به پیوند استخوان از لگن یا دتده های بیمار را مرتفع میسازد .

کاشت ایمپلنتهای تیغه ای ، نیازمند در اختیار داشتن ابزار و تکنولوژی خاص است . جراح مربوطه بایستی تجربه و مهارت خاص مورد نیاز برای بکار بردن این نوع ایمپلنتهای خیلی خاص را داشته باشد .

 

ایمپلنتهای یک تکه ای ، که قطعه زیر لثه و داخل استخوان ( فیکسچر)  و قطعه روی لثه (اباتمنت ) بهم متصل و یکپارچه هستند در بیماران دیابتی و یا بیمارانی که از مستعد التهاب و عفونت استخوان اطراف ایمپلنت هستند ، کاربرد بهتری نسبت به ایمپلنتهای معمولی چند تکه ای دارد .

 

ایمپلنتهای  یک تکه ای تیغه ای  ، هم اکنون در مطب دکتر شبستری بطور روتین در بیمارانی که استخوان کافی برای کاشت ایمپلنت ندارند ، بکار برده میشود .

بیماران دیابتی  که نگران  عدم موفقیت پروسه کاشت ایمپلنت هستند و یا بیمارانی که استخوانهای بشدت نازک و تحلیل رفته داشته و معمولا ناچار به کاشت استخوان از طریق پیوند استخوان لگن یا دنده ها تحت بیهوشی در بیمارستان بخود هستند ، ممکنست  با استفاده از این تکنولوژی خاص و پیشرفته ، بتوان بدون پیوند استخوان تحت بیهوشی ، از سایر قسمتهای بدن ،برایشان ایمپلنت کاشت

لذا ، اگر از  کاشت ایمپلنت بخاطر ترس از عفونت ان بدلیل داشتن دیابت منصرف شده اید و یا  بدلیل ترس از بیهوشی عمومی و پیوند استخوان از لگن یا دنده ها ، ایده کاشت ایمپلنت را برای همیشه به کنار گذاشته و مایوس شده اید ، با ما تماس بگیرید .

شاید بتوانیم راه حل ساده تری با استفاده ازین تکنولوژی خاص ایمپلنتها برایتان بشما ارائه کنیم  که شما را مجددا ترغیب و امیدوار  به کاشت موفقیت امیز و بی دردسر  ایمپلنت سازد .