خدمات ویژه در این مرکز

مقاله ها

 

 

 

 

مراجعه کننده جوان که از کوچکی فک بالا نسبت به فک پایین رنج میبرد و همینطور، دارای مشکل open bite بود یعنی وقتی دندانهای کرسی اش روی هم قفل میشدند، دندانهای جلوی دهان بعوض بسته شدن ، باز می‌ماندند. انحراف محور طولی دندانها به سمت راست بیمار ، و نامرتبی دندانها را میتوانید بوضوح ببینید . هر چند بهترین روش در اینگونه بیماران ، انجام جراحی فک  و ارتودنسی آن است ولی در موارد معدودی که بیمار امکان انجام ارتودنسی یا جراحی فک را نداشته باشد ، همانند بیمار فوق، با استفاده از لامینت ها و یا روکش های فول  سرامیکی ، میتوان تغییرات زیادی را در لبخند و چهره بیمار انجام داد .
ده واحد لامینت سرامیکی IPSEMAX رنگ A 1 بانتخاب بیمار انجام شد و نتیجه  را ملاحظه می‌فرمایید  .