خدمات ویژه در این مرکز

مقاله ها


هفته ی پیش مادری به کلینیک ما مر اجعه کرد و در رابطه با دندان های دایمی تازه رویش یافته ی کودک خردسالش پرسید 
- برای اینکه دندان دایمی فرزندم دچار پوسیدگی نشود چه درمان پیشگیرانه ای را پیشنهاد می کنید؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که:
یک روش بسیار ارزان قیمت و راحت و" بدون تزریق آمپول بی حسی " وجود دارد به نام فیشور سیلانت (شیار پوش).
- روش درمانی (فیشور سیلانت) به چه صورت است؟
در مورد فیشور سیلانت،دندان دست نخورده باقی مانده و هیچ قسمتی از دندان حذف و تراشیده نمیشود، در عوض شیارهای عمیق دندان با مواد ویژه بسته و مهر و موم می شود . در نتیجه مواد غذایی و باکتری ها نخواهند توانست به داخل این شیارها نفوذ کرده و موجب پوسیدگی دندان شوند .
- مزایای (فیشور سیلانت) چیست ؟
1. روشی ارزان قیمت و بدون تزریق آمپول بی حسی است.
2. بین 33تا 71 درصد از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند
3. باعث معکوس شدن مراحل اولیه پوسیدگی دندان می شود
4. از دندان های دایمی تازه درآمده کودکان محافظت می کند
5. از نیاز به پر کردن دندان در دوران کودکی که برای کودک ترسناک است، جلوگیری می کند
6. به راحتی و آسانی بر روی دندان ها قرار می گیرند