خدمات ویژه در این مرکز

جستجو
1. ارتودنسی
(مقالات)
... و ارتودنسی متحرک است. ارتودنسی ثابت رایج ترین ابزاری است که توسط ارتودنتیست مورد استفاده قرار می گیرد ارتودنسی ثابت می باشد. از این روش زمانی استفاده می شود که دقت عمل برای پزشک اهمیت داشته باشد. هر ...
12 شهریور 1394