خدمات ویژه در این مرکز

جستجو
1. جراحی لثه
(مقالات)
جرم های دندانی علاوه بر این که بالای لثه ها تشکیل می شوند، می توانند زیر لثه ها هم تجمع پیدا کنند. جرم های بالای لثه معمولا با جرمگیری حذف می شوند اما برای حذف جرم های زیرلثه معمولا نیاز به جراحی لثه می ...
12 شهریور 1394