خدمات ویژه در این مرکز

جستجو
چگونه تورم فکین پس از جراحی دندان عقل را کاهش دهیم؟ هیچ کسی دوست ندارد پس از کشیدن دندان عقل با گونه های ورم کرده شبیه سنجابها دیده شود اما بیشتر مردم هنگامی که در این شرایط گونه هایشان ورم میکنند، ...
14 بهمن 1396
2. دندان عقل
(مقالات)
دندان عقل ، جراحی دندان عقل : با دندان عقل چه باید کرد؟  دندان عقل: باید دانست که آخرین(سومین) دندان آسیای بزرگ، دندان عقل (wisdom tooth) نامیده می شود. سن رویش دندان عقل با بقیه دندان ها متفاوت ...
31 شهریور 1394
خارج کردن دندان های ساده و پیچیده و جراحی دندان های نهفته چگونه است؟ بیمارانی که جهت انجام اعمال جراحی و یا خارج کردن دندان به مطب می کنند، با یک معاینه دقیق تمورد ارزیابی قرار گرفته و در صورتی که ...
12 شهریور 1394