خدمات ویژه در این مرکز

مقاله ها

 

کاشت 14 عدد ایمپلنت در دو فک بیمار

و نصب 24 روکش سرامیک ثابت بر روی آنها در هر دوفک .

در این مورد خاص ، انواع و اشکال مختلف ایمپلنتهای یک تکه انگلیسی بکار گرفته شد .

با توجه به ارتفاع بشدت کاهش یافته استخوان در فک پایین بیمارً همینطور ضخامت کم استخوان ،. که امکان کاشت ایمپلنتهای نرمال را نداشت ، از ایمپلنتهای تیغه ای یک پارچه استفاده گردید.

در قسمت قدامی فک  بالا و پایین از انواع سیلندری و پیچ شونده ی یک پارچه بهره گرفتیم تا بیمار بتواند در طی مدت پنج ماه مدت زمانی که بایستی طی شود تا ایمپلنتها و استخوان بهم جوش بخورند ، روکش موقت بر روی دندانهای جلوی دهانش داشته باشد .

 

@drshabestari

 

همانطور که مشاهده میکنید در هر دو عکس بالا  ( به فاصله 15 هفته )بیمار در حال خندیدن است..

اما در عکس اول به علت نبودن ساپورت استخوانی و دندانی ماهیچه های بیمار افتادگی شدیدی پیدا کرده و گوشه های دهان بیمار به سمت پایین افت کرده است

در عکس دوم برای هر دو فک بیمار ایمپلنت full mouth   تمام دهان گذاشته شده است

همانطور که مشاهده میکنید در عکس دوم به علت ساپورت استخوان کافی و  دندان ها لبخند بیمار بسیار تغییر کرده و همچنین سن ظاهری بیمار با توجه به باز شدن چروک های عمودی دور دهان کاهش یافته است .