خدمات ویژه در این مرکز

مقاله ها

 

 

 

اگر بدلیل تحلیل شدید استخوان فکین، چاره ای جز برداشت استخوان از سایر اندامهای بدن و پیوند آن به فکین باقی نمانده ،،اما
پرداخت هزینه جراحی لگن و دنده و ....  برایتان  مقدور نبوده   و مدتهاست که از کاشت دندان و ایمپلنت منصرف شده اید ...و  ناچارا از پلاک متحرک  استفاده میکنید ..