مطالب جدید هر روز در اینجا

مقالات و مطالب پزشکی جدیدkoronabartarOstan.jpg
۱۴۰۱-۱۱-۱۵

ویدیوی مراسم تجلیل از مقام فعالان حوزه کرونا استان

در مراسمی که در سطح استان خراسان رضوی برگزار گردید از بسیاری از زحمتکشان و تلاشگرانی که در حوزه سلامت و پژوهش در زمینه مبارزه با ویروس کرونا مشارکت داشتند تقدیر شد و آقای دکتر به عنوان پژوهشگر برتر حوزه کرونا استان انتخاب گردید که توجه شما را به کوشه ای از این مراسم در قالب فایل ویدیویی زیر جلب می نماییم.


Omicron-Iran.jpg
۱۴۰۱-۰۴-۱۷

راه حل های جدید برای فروکش کردن گسترش گونه های اومیکرون و موج ششم: بر اساس تجربه های گذشته برای غلبه بر گونه های مختلف COVID-19 در ایران

مقاله علمی ارزشمند از اقای دکتر علیرضا محمد زاده شبستری و همکار محترمشان جناب آقای Majid Taati Moghadam که در ژورنال معتبر https://ircmj.com/ به تازگی منتشر شده است

برای انتقال به ژورنال منتشر کننده اینجا راکلیک کنید

References

Dousari AS, Moghadam MT, Satarzadeh N. COVID-19 (Coronavirus disease 2019): a new coronavirus disease. Infect Drug Resist. 2020;13:2819. doi: 10.2147/IDR.S259279. [PubMed: 32848431].

Moghadam MT, Taati B, Paydar Ardakani SM, Suzuki K. Ramadan fasting during the COVID-19 pandemic; observance of health, nutrition and exercise criteria for improving the immune system. Front Nutr. 2021;7:570235. doi: 10.3389/fnut.2020.570235. [PubMed: 33521030].

Moghadam M, Babakhani S, Rajabi S, Baravati F, Raeisi M, Dousari A. Does stress and anxiety contribute to COVID-19?. Iran J Psychiatry Behav Sci. 2021;15(1):2. doi: 10.5812/ijpbs.106041.

Shakibnia P, Ahmadi RH, Fallah F, Ebrahimzadeh F, Dosari AS, Mojtahedi A, et al. Iran as the Center of challenges in the Middle East for the Outbreak of COVID-19 Delta Variant. Iran Red Crescent Med J. 2021;23(11):e1394. doi: 10.32592/ircmj.2021.23.11.1394.

Ali Khani FE, Mohammadzadeh Shabestari A, Eshaghizadeh P, Aminzadeh S, Taati Moghadam M. The successful efforts of Iran in decreasing of Delta variant COVED-19-19; after about two years of conflict with the COVID-19 pandemic. Iran Red Crescent Med J. 2022.

Taghizadeh P, Salehi S, Heshmati A, Houshmand SM, InanlooRahatloo K, Mahjoubi F, et al. Study on SARS-CoV-2 strains in Iran reveals potential contribution of co-infection with and recombination between different strains to the emergence of new strains. Virology. 2021;562:63-73. doi: 10.1016/j.virol.2021.06.004. [PubMed: 34265628].

Fattahi Z, Mohseni M, Beheshtian M, Jafarpour A, Jalalvand K, Keshavarzi F, et al. Disease waves of SARS-CoV-2 in Iran closely mirror global pandemic trends. MedRxiv. 2021.doi: 10.1101/2021.10.23.21265086.


Sars-Cov.png
۱۴۰۱-۰۴-۱۷

مقاله جدید تاثیر SARS-CoV-2 بر پارامترهای اسپرم که در آن آقای دکتر علیرضا شبستری عزیر نیز مشارکت داشته اند و به تازگی در ژورنال مطرح بین المللی springer مورد پذیرش قرار گرفته است

 

DownLoad Pdf=>Sars-Cov-2-effects تاثیر SARS-CoV-2 بر پارامترهای اسپرم

SARS-CoV-2 effects on sperm parameters: a meta-analysis study

Abstract

Aim

The rapid outbreak of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic posed challenges across different medical fields, especially reproductive health, and gave rise to concerns regarding the effects of SARS-CoV-2 on male infertility, owing to the fact that the male reproductive system indicated to be extremely vulnerable to SARS-CoV-2 infection. Only a small number of studies have investigated the effects of SARS-CoV-2 on male reproduction, but the results are not consistent. So, we performed this meta-analysis to draw a clearer picture and evaluate the impacts of COVID-19 on male reproductive system.

Method

We searched Embase, Web of Science, PubMed, and Google Scholar databases to identify the potentially relevant studies. Standardized mean difference (SMD) with 95% confidence interval (CI) was applied to assess the relationship. Heterogeneity testing, sensitivity analysis, and publication bias testing were also performed.

Results

A total of twelve studies including 7 case control investigations and 5 retrospective cohort studies were found relevant and chosen for our research. Our result showed that different sperm parameters including semen volume [SMD =  − 0.27 (− 0.46, − 1.48) (p = 0.00)], sperm concentration [SMD =  − 0.41 (− 0.67, − 0.15) (p = 0.002)], sperm count [SMD =  − 0.30 (− 0.44, − 0.17) (p = 0.00)], sperm motility [SMD =  − 0.66 (− 0.98, − 0.33) (p = 0.00)], and progressive motility [SMD =  − 0.35 (− 0.61, − 0.08) (p = 0.01)] were negatively influenced by SARS-CoV-2 infection. However, sperm concentration (p = 0.07) and progressive motility (p = 0.61) were not found to be significantly associated with SARS-CoV-2 infection in case control studies. No publication bias was detected.


Journal1.png
۱۴۰۱-۰۴-۱۷

بررسی تلاش های موفقیت آمیز ایران در کاهش نوع دلتا COVID-19 پس از حدود دو سال درگیری با همه گیر COVID-19

در زیر مقاله ارزشمند که در ژورنال  https://www.ircmj.com/ که با همکاری چند تن از اساتید برجسته کشوری از جمله آقای دکتر علیرضا محمدزاده شبستری و خانم دکتر اسحاقی زاده و چند تن دیگر از اساتید در خصوص به اشتراک گذاری تخقیقات انجام شده در کشور عزیزمان در این ژورنال معتبر قرار گرفته برای شما عزیزان قرار داده شده است

DownLoad PDF=>1721-Article Text-12524-14099-10-20220515

 مقاله علمی جدید کاهش نوع دلتا COVID-19

Ali Khani1, Farnoosh Ebrahimzadeh2, Alireza Mohammadzadeh Shabestari3, Parisa Eshaghizadeh4, Soheila Aminzadeh5,6andMajid Taati Moghadam7,8*1Radiation Sciences Department, Faculty of Allied Medicine, Iran University ofMedical Sciences, Tehran, Iran2MD, Internist, Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran3Department of Dental Surgery, Mashhad University of Medical Sciences, Khorasan COVID-19 Scientific Committee, Mashhad, Iran4Department of Dental Surgery, Tabriz University ofMedical Sciences, Tabriz, Iran5Toxicology Research Center, Medical Basic Sciences Research Institute, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran6Department of Toxicology, Faculty of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran7Department of Microbiology, School of Medicine, Iran University ofMedical Sciences, Tehran, Iran8Student Research Committee, Iran University ofMedical Sciences, Tehran, Iran* Corresponding author:Majid Taati Moghadam, Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Tel:+989119343489; Email: Taatimoghadam.m@tak.iums.ac.ir, Majidtaati1367@gmail.comReceived2021 November 26;Revised2022 January 08;Accepted2022 January 13.Dear Editor,Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) was identified and introduced in 2019 as the Spring Festival was being held in China. Afterward, it spread rapidly around the world. On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) announced the outbreak of the COVID-19 pandemic. The first official report of COVID-19 in Iran was announced on February 19, 2020, after two patients were diagnosed with this disease in Qom, Iran (1-6). Less than a year before the outbreak of COVID-19, serious economic and political sanctions were imposed against Iran by the United States (US). The sanctions even penalized non-US companies that traded with Iran, which caused a severe recession in this country. The WHO and other international humanitarian organizations dispatched medical equipment and supplies. However, the sanctions resulted in a seriousshortage of medical supplies necessary for the prevention, diagnosis, and treatment of COVID-19. Current reports from Iran and many other countries are worrying given that the exact size of the disease is still unlikely to be announced. However, even the low estimate is worrying (in 80% of cases) becausemany COVID-19 symptoms are similar to the common cold or flu. Therefore, the diagnosis of these patients and the announcement of accuratereports require sufficient tools (7). Scarcitiesof pharmaceutical, laboratory, and medical equipment, such as protective clothing, face masks, disinfectants, and gloves have led to an increase in the burden of the pandemic, as well as the mortality rate (8). Despite the fact that the US and UN Security Councils have the authority to temporarily lift sanctions under critical circumstances, no action has been taken to ease sanctions on Iran (8). It is a tragedy that tough sanctions have restricted access to necessary supplies, killing many Iranians and spreading COVID-19 tomany countries. It was claimed that Iran played a major role in the transmission of COVID-19 to many neighboring countries in the Middle East and even distant countries; however, all efforts were made to control the outbreak in Iran in spite of all shortages due to sanctions (9, 10). The Ministry of Health and Medical Education prioritized controlling the spread of COVID-19 immediately following the initial reports of disease in Iran. It then organized the National Committee to Combat COVID-19 anddecided to counter this pandemic through the utilization of facilities, knowledge, equipment, as well as the employment of skilled personnel in the country, which resulted in the following actions in Iran:Recommendation of the health and safety protocolssuggested by the WHO, as well as the proper implementation of these recommendations by the national media to educate and inform the public. These recommended protocols include: 1) frequent hand-washing, 2) a three-feet (one meter) social distancing, 3) avoidance of touching the face with contaminated hands, 4) coverage of the mouth and nose when coughing or sneezing, as well as the use of face mask, and 5) attendance at medical centers immediately after the symptoms start The closure of religious sites without prejudice The imposition of restrictions on and the closure of tourist destinations, as well as marketsThe closure of preschools, schools, and universitiesThe reduction of office hours and the closure of unnecessary organizationsThe cancellation of congregational prayer and


سئوالات پر تکرار

طول عمر و دوام ایمپلنت چقدر است
ایمپلنت بدون جراحی چیست
قیمت ایمپلنت چند است
دلیل تفاوت قیمت (زیبایی- ایمپلنت ) در مطب های مختلف
قسمت های مختلف تشکیل دهنده ایمپلنت چیست
مدت زمان مورد نیاز برای یک درمان موفق
مراقب افراد بدون تخصص و مداخله گر در پروسه درمان باشید
فایل ویدیو

فعالیت ما را دنبال کنید

متن ویدیوهای آموزشی منتشر شده از دکتر در برنامه بسوی زندگی در شبکه 5 استانی خراسان رضوی
کلیه حقوق این قالب مربوط به مطب دندانپزشکی شبستری می باشد طراح نوآوران پردازش

فیلترها: لیست تگ ها برای جستجو